Kullanıcı Verilerinin Korunması

YTM DANIŞMANLIK TEKNOLOJİ VE TİCARET A.Ş. 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME
Şirket merkezi Küçükyalı Mah. Cumhuriyet Cad. No:11 No:1 Maltepe/İstanbul/Türkiye adresinde bulunan YTM DANIŞMANLIK TEKNOLOJİ VE TİCARET A.Ş.  (“YTM” veya “Biz”) kullanıcıların danışmanlara görüntülü olarak 09:00-18:00 saatleri arasında çevrimiçi (online) olarak ulaşabildikleri ve bilinçaltı ve diğer konularda danışmanlık hizmeti alabildikleri bir mobil uygulamadır (“Uygulama”). 

Uygulamamız aracılığıyla kullanıcılar, bulundukları ortamda cep telefonları veya akıllı mobil cihazları ile danışman ile görüntülü görüşme imkânı yakalamaktadırlar. Uygulamaya erişim sağlama sürecinde, kişisel verilerinizin hukuka uygun olarak kullanılması, saklanması, işlenmesi ve gerekmesi durumunda paylaşılması sırasında verilerinizin gizliliğini korumak için mümkün olan en katı güvenlik tedbirlerini almaktayız. Daha detaylı bilgilendirme için bu aydınlatma metninin tamamını dikkatli şekilde okumanızı rica ederiz. 

YTM olarak önceliğimiz, siz değerli kullanıcılarımızın verilerinin güvenli bir şekilde işlenmesini sağlamak ve verilerinizin hangi amaçla kullanılacağı konusunda mümkün olan en şeffaf şekilde bilgilendirmektedir. Uygulanabilir olduğunda, kişisel verilerinizi Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü (“GDPR”) uyarınca işleyeceğiz. 

 1. a) Veri Sorumlusu

Siz değerli kullanıcılarımızın yerleşik olduğu ülkelerde yürürlükte bulunan veri koruma düzenlemeleri uyarınca (Önemle hatırlatma isteriz ki Uygulama, Türkiye sınırları içerisindeki kişilere yönelik sunulmamaktadır.) kişisel verileriniz, veri sorumlusu olarak YTM DANIŞMANLIK TEKNOLOJİ VE TİCARET A.Ş.  tarafından aşağıda açıklanan amaçlar ve yöntemlerle toplanmakta ve yine aşağıda sayılan hukuki sebeplere dayanılarak kullanılmaktadır. 

 1. b) Kişisel Verilerinizi Nasıl ve Hangi Hukuki Sebeplere Dayanarak Topluyoruz, Hangi Amaçlarla İşliyoruz?

Verilerinizi Nerelerde ve Nasıl Alıyoruz? 

Siz değerli kullanıcılarımız, YTM kullanıcısı olduğunuz esnada ve sonrasında Uygulama’yı kullanarak bizlerle kişisel verilerinizi paylaşmaktasınız. Aşağıda detaylarını açıkladığımız gibi, topladığımız kişisel verileriniz, (YTM üyesi olurken talep edeceğimiz) adınız ve soyadınız, Uygulamayı kullanım esnasında danışmanlarımızla paylaşabileceğiniz diğer bilgiler gibi çeşitli kategoriler altında ifade edilebilmektedir. Her durumda, kişisel verilerinizi doğrudan Uygulama kullanımız esnasında Uygulamayı kullanımınızla sınırlı olarak ve sizler tarafından sunulduğu ölçüde toplamaktayız. Üçüncü taraflardan sizler hakkında bir bilgi edinmemiz veya sizlerden aldığımız verileri üçüncü taraflardan edindiğimiz bilgilerle eşleştirmemiz kesinlikle söz konusu değildir. Kişisel verileriniz, Uygulamayı sonuna kadar kullanmanızı sağlamak dışında herhangi bir amaçla kullanılmayacaktır. 

Verilerinizi Hangi Hukuki Sebeplere Dayanarak ve Hangi Amaçlarla Kullanıyoruz? 

Açık rızanız: Bazı hallerde, kişisel verilerinizi ancak sizlerin konu hakkında açık rızanız olması durumunda kullanabiliriz; açık rıza metnine vermiş olduğunuz onay kapsamında şu amaçlarla kişisel verilerinizi kullanabilmekteyiz: (i) sadece sizlerin sunmuş olduğunuz özel hayat, kişisel bilgiler ve sağlık bilgileriniz, bizlerle paylaşmayı tercih ettiğiniz teşhis ve tedavi bilgileriniz, geçmişte geçirdiğiniz çeşitli fiziksel ve ruhsal hastalıklara, deneyimlere ve travmalara yönelik bilgiler, geçmişte yaptığınız seanslara ait bilgileri Uygulama kapsamında sunulan hizmetlerden yararlanabilmeniz için kullanabilmek, (ii) kişisel verilerinizi kampanya ve promosyon gibi pazarlama faaliyetlerinde kullanabilmek, anket ve müşteri memnuniyeti araştırmaları gerçekleştirebilmek, mevcut veya yeni ürün çalışmaları için kullanabilmek. Uygulamayı kullanmanızdan önce açık rızanıza ihtiyaç duymaktayız. 

Sözleşmenin uygulaması: Sizlere sunduğumuz hizmetleri sağlayabilmemiz için birtakım kişisel verilerinize ihtiyaç duyuyoruz. YTM üyesi olmak için üyelik oluşturduğunuz ilk anda sizlerden talep ettiğimiz kullanıcı bilgileri (ad, soyadı, iletişim bilgileri, doğum tarihi ve doğum yeri ve saati vb.) başta olmak üzere, ödeme işlemlerini gerçekleştirmek için kullandığımız ödeme bilgileriniz bu kapsamda kullanılmaktadır. 

Yasal Yükümlülükler: Bazı veri işleme faaliyetleri, bağlayıcı yasal hükümler uyarınca zorunlu veya yasal menfaatlerimizi korumak için gereklidir. Bunların başında, işlem kayıtlarımızı oluşturmak adına tuttuğumuz birtakım kayıtlar yer almaktadır; örneğin, ödeme bilgilerinin kaydının tutulması, sunmuş olduğunuz açık rızaların kaydının tutulması ya da Uygulama kapsamında almış olduğunuz hizmetlere yönelik talep kayıtlarınız. 

Meşru menfaatler: YTM uygulamalarımız için ihtiyaç duyulan planlama ve istatistik faaliyetlerinin yürütülmesi, stratejilerimizin belirlenmesi ve uygulanması, finans, iletişim, pazar araştırması ve satın alma operasyonlarımızın yürütülmesi; bizlerle iş ilişkisi içerisinde olan üçüncü kişiler ile yapılan sözleşmeler veya birlikte yürütülen faaliyetler çerçevesinde, hukuki ve ticari yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi özellikle hizmetlerimize ve şirket içi yönetimi geliştirmeye yönelik menfaatlerimiz kapsamında yerine getirilmesi zorunlu olan işlemlerdir. Herhangi bir belirli veri işleme yasasına yönelik menfaatimizin, sahip olabileceğiniz herhangi bir geçerli menfaatten daha ağır basıp basmadığını dikkatle değerlendirdik. 

 1. c) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Bazı hallerde, kişisel verilerinizi üçüncü taraflarla paylaşmamız gerekebilmektedir. Genel olarak, kişisel verilerinizi sadece teknik altyapı ve birtakım destek hizmetlerimizi kapsamında YTM adına veri işleyen sıfatıyla hareket eden firmalar ile paylaşabilmekteyiz. Bu tür tüm veri işlemcileri ile kapsamlı veri işleme anlaşmaları imzaladık. Belirli durumlarda, verilerinizi geçerli bir talep halinde yetkili devlet kurumlarına sağlamak zorunda kalabiliriz. Verilerinizi, taleple uyumlu olarak en az miktarda sağlayacağız. 

 1. d) Verilerinizi Ne Kadar Süre ile Muhafaza Edeceğiz?

Genel olarak verilerinizi, yalnızca söz konusu verilerin işlenme amacını yerine getirmek üzere gerekli olduğu müddetçe saklayacağız. Örneğin, hesabınızı sonlandırmaya karar verirseniz, hesabınızı korumak adına gerekli detayları sileceğiz. Ancak, vergi gibi yasal kayıt tutma zorunlulukları nedeniyle bazı verilerin daha uzun süre saklanması gerekmektedir. Sorumluluğumuzla ilgili herhangi bir soruyla ve/veya yasal bir iddiaya karşı savunmayla ilgili olabilecek verileri (10 yıl) süreyle saklayabiliriz. 

 1. e) Verilerinizi Nerede İşleyeceğiz?

Verilerinizi, Türkiye Cumhuriyeti’nde işleyeceğiz. Türkiye, Avrupa Komisyonu’nun GDPR kapsamında bir yeterlilik kararı olmayan “üçüncü ülke” olmasına rağmen, Avrupa Birliği dışında güvenli işleme sağlamak için GDPR’a uygun korumaları sürdürüyoruz. 

 1. f) Kişisel Veri Sahibinin 6698 Sayılı Kanun’un 11. Maddesinde ve/veya GDPR’ın 12 ila 23. Maddelerinde Sayılan Hakları

Bu bölüm sizin hakkınızda elimizde bulundurduğumuz kişisel verileriniz ile ilgili haklarınızı açıklamaktadır. 

Geçerli veri koruma yasalarına bağlı olarak, sizinle alakalı elimizde olan kişisel verilerinizle ilgili belirli haklara sahip olabilirsiniz. Bu haklar size kişisel verileriniz üzerinde daha fazla seçim ve kontrol olanağı sunmak üzere tasarlanmıştır. Bu haklar aşağıda açıklanmaktadır. 

Hak
1.Kişisel verilere erişim talep etme hakkı 

Kişisel verilerinizi işleyip işlemediğimizi teyit etmemizi isteyebilir veya elimizde bulunan sizin hakkınızdaki verilerin bir kopyasını talep edebilirsiniz. 

 1. Kişisel verilerin düzeltilmesini talep etme hakkı

Bizden sizinle ilgili doğru olmayan verileri düzeltmemizi ve eksik olan bilgilerinizi tamamlamamızı isteyebilirsiniz 

 1. Veri Taşınabilirliği

Benzer hizmetleri başka bir sağlayıcısına götürmek için verilerinizin standart biçimde bir kopyasını almayı talep edebilirsiniz. 

 1. İşleme Kısıtlaması Talep Hakkı

Bazı durumlarda, verilerinizin işlenmesinin kısıtlanmasını talep edebilirsiniz. 

 1. İşlemeye İtiraz Etme Hakkı

Özel durumunuza yönelik gerekçelerle belirli işleme türlerine itiraz edebilirsiniz. 

 1. Kişisel verilerinizin silinmesini talep etme hakkı

Sizinle ilgili elimizde bulunan kişisel verilerinizin silinmesini talep edebilirsiniz 

 1. İzni geri çekme / abonelikten çıkma hakkı

Veri işleme için verdiğiniz izninizi istediğiniz zaman geri çekebilirsiniz. Ancak bu durum, onayınızın iptali işlenmeden önce gerçekleştirilen herhangi bir veri işleme faaliyetinin yasallığını etkilemez. 

Verilerinizin işlenmesine yönelik herhangi bir şikayetinizin olması halinde, öncelikle bizimle iletişime geçmenizi rica ederiz. Sorunu çözmek için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. 

Ancak, verilerinizi işleme şeklimiz hakkında her zaman yerel veri koruma yetkilinize şikayette bulunma hakkınız bulunmaktadır. Avrupa Ekonomik Bölgesinde iseniz, ulusal veri koruma yetkilinizi buradan bulabilirsiniz: 

https://edpb.europa.eu/about-edpb/about-edpb/members_en

Haklarınızın kullanımı 

Bu haklardan herhangi birini aşağıdaki iletişim bilgilerini kullanarak yerine getirebilirsiniz. Talebinizi bize gönderdikten sonra sizinle iletişime geçerek kimliğinizi doğrulamak için başka bilgiler talep edebiliriz (sizinle ilgili verileri, sizden başka birinin talep etmediğinden emin olmak için) veya talebinizi yanıtlamak için yardımınızı isteyebiliriz. 

E-posta : info@ytmdanismanlik.com
Adres : Küçükyalı Mah. Cumhuriyet Cad. No:11 No:1 Maltepe/İstanbul/Türkiye  

Bizimle iletişime geçin 

Bu bildirim, kişisel verileri nasıl topladığımız, sakladığımız ve kullandığımızla ilgili sorularınız varsa veya bizimle ilgili bir şikâyetiniz varsa, Veri Koruma Görevlimiz ile info@ytmdanismanlik.com adresinden iletişime geçebilirsiniz. 

Daha genel nitelikte herhangi bir sorunuz, endişeniz veya geri bildiriminiz varsa, lütfen bize aşağıdaki e-posta adresinden ulaşın.
info@ytmdanismanlik.com

Bu bildirimin dili ve güncellemeler 

Bu bildirim, Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü (“GDPR”) ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na göre Türkçe olarak hazırlanmıştır. 

Bu bildirim, en son bildirimin başında yer alan tarihte güncellenmiştir. Bu bildirimde herhangi bir zamanda değişiklik yapma hakkımızı saklı tutarken, kişisel verilerin kullanım amacını değiştiren veya genişleten önemli bir değişiklik olmadan önce sizi e-posta ile bilgilendireceğiz. İleride yapılacak bir değişikliğe itirazınız olması durumunda, info@ytmdanismanlik.com adresinden hesabınızı kapatabilirsiniz.