Kullanım Politikası

YTM DANIŞMANLIK TEKNOLOJİ VE TİCARET A.Ş.  
KULLANIM KOŞULLARI VE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ 

KULLANIM KOŞULLARI

İşbu YTM Mobil Uygulaması’nı kullanabilmek için aşağıdaki metni lütfen dikkatli okuyunuz. 

Burada sunulan hizmetlerden faydalananlar veya herhangi bir şekilde bu mobil uygulamaya erişim sağlayanlar aşağıdaki Kullanım Koşullarını okumuş ve kabul etmiş sayılacaktır. 

YTM Mobil Uygulamasına on sekiz (18) yaşını doldurmamış kişiler kaydolamaz veya bilgi paylaşamaz. Eğer herhangi bir kişi uygulamaya kayıt yaptırırken uygulamada yer alan Sözleşme ve Kullanım Koşullarını elektronik ortamda teyit ederse, on sekiz (18) yaşını doldurmuş olduğunu beyan etmiş kabul edilir. 

Kullanım Koşulları ve Üyelik Sözleşmesi, YTM Mobil Uygulamasının size sunduğu hizmetleri içerir ve hizmetleri nasıl kullanacağınızı ve erişeceğinizi açıklamaktadır. Her iki belge de YTM Mobil Uygulamasını kullanabilmeniz açısından bizimle akdettiğiniz sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır. 

İşbu YTM Mobil Uygulaması tarafından sunulan hizmetler, YTM DANIŞMANLIK TEKNOLOJİ VE TİCARET A.Ş.  

tarafından sağlanmaktadır. YTM Mobil Uygulamasının yasal sahibi YTM DANIŞMANLIK TEKNOLOJİ VE TİCARET A.Ş.   

olup, söz konusu mobil uygulama üzerinde her türlü kullanım ve tasarruf yetkisi YTM DANIŞMANLIK TEKNOLOJİ VE TİCARET A.Ş. ’ne aittir. 

İşbu YTM Mobil Uygulaması’na giriş yapmanız ve bu uygulamada yer alan herhangi bir bilgiyi kullanmanız, bu bilgiden ve verdiğimiz hizmetten yararlanmanız YTM Mobil Uygulaması’nda belirtilen koşulları kabul ettiğiniz anlamına gelmektedir. 

YTM Mobil Uygulaması’ndaki hizmetlerinden yararlanarak çevrimiçi (online) görüşme ile uzaktan danışmanlık hizmeti alabilirsiniz. 

YTM Mobil Uygulaması bir sağlık kuruluşu değildir, danışmanlarımız teşhis ve tedavi hizmeti vermemektedir ve bu doğrultuda ilaç ve reçete yazılmamaktadır. YTM uygulaması psikiyatrik ve psikoloik danışmanlık hizmeti verilen bir platform değildir. 

YTM Mobil Uygulaması’nda doldurduğunuz genel durum formlarından veya danışmanlarımıza verdiğiniz bilgilerin güncelliğinden Üyeler sorumludur. 

YTM Mobil Uygulamasına Üyeler ya da danışmanlar tarafından girilen bilgiler, görüşler ve yapılan yorumlar sebebiyle YTM Mobil Uygulaması sorumlu tutulamaz. 

YTM Mobil Uygulaması, sadece Android veya IOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarda (akıllı telefon, tablet ve benzeri cihazlar) kullanılabilir. Android veya IOS işletim sistemine sahip olmayan mobil cihaz, laptop veya PC’de YTM Mobil Uygulamasını kullanmak mümkün değildir. 

Danışmanlara Üyeler tarafından verilen bilgiler, görüşler, kanunlara, ahlak ve uygulanabilir herhangi bir bölgede geçerli olabilecek etik kurallarına aykırı olamaz. Hakaret, küfür gibi sözlerin söylenmesi, lakap takılması, ırksal, dinsel, inançsal, cinsel yaşamla ilgili uygunsuz ifadeler kullanılması kesinlikle yasaktır. 

YTM Mobil Uygulaması yukarıda arz edilen ifadelerin kullanılması durumunda ve kullanım koşullarıyla Üyelik Sözleşmesini ihlal eden hallerin varlığında, yazılan bilgi ve görüşlerin yayınlanmalarını reddetme ve halihazırda yazılmış olanları silme hakkında haizdir. 

YTM Mobil Uygulamasında meydana gelen değişiklikler yayım anında yürürlüğe girer. Üyeler, bu tür değişikliklere, herhangi bir şekilde uygunsuz bulunmaları halinde, isterlerse üyeliğini iptal ederek yanıt verebilirler. Aksi halde, YTM Mobil Uygulamasını kullanmaya devam etmeniz, uygulamada yer alan tüm hüküm, koşul ve bildirimleri kabul ettiğiniz anlamına gelir. 

Ayrıca, YTM DANIŞMANLIK TEKNOLOJİ VE TİCARET A.Ş.  

YTM Mobil Uygulamasında yer alan ve daha sonra yer alacak olan bilgiler, formlar, içerikleri istediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır. 

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ 

 1. Tanımlar
  Taraflar bu anlaşmayı kabul ederek aşağıda belirtilen terimlerin tanımları konusunda hem fikir olduklarını beyan ederler. İşbu Üyelik Sözleşmesinde yer alan;

YTM :  YTM DANIŞMANLIK TEKNOLOJİ VE TİCARET A.Ş. ’nin,
Üye : İşbu Mobil Uygulamada verilen hizmetten faydalanmak amacıyla YTM Mobil Uygulamasına kaydolan gerçek kişiyi,
İçerik: YTM Mobil Uygulamasında yer alan ya da yer alacak olan her türlü bilgiyi, dosyayı, işitsel imgeyi, formları, resmi, rakamı, yazınsal ve görsel imgeyi,
Sözleşme: İşbu üyelik sözleşmesini,
Taraflar: YTM ve Üye’yi,
YTM Mobil Uygulama: Google Play Store ve App Store’dan ulaşılabilen ve işbu üyelik sözleşmesi ile kapsamı, içeriği belirlenen danışmanlık ürün ve hizmetlerinin sunulduğu, YTM tarafından geliştirilen uygulamayı ifade eder. 

 1. Sözleşme Konusu ve Kapsamı
  İşbu Sözleşmenin konusu, sağlık sektöründe faaliyet gösteren YTM’un YTM Mobil Uygulamasında mevcut olan ve ileride ÜYE’ye sunulacak olan tüm hizmetlere, ürünlere ve içeriklere ilişkin olarak Kullanıcı ve YTM ’un hak ve yükümlülüklerinden ve işbu hizmet, ürün ve içeriklerden faydalanma şartlarını düzenlemektedir.

ÜYE Sözleşme hükümlerini kabul ederek, YTM Mobil Uygulamasında yer alan üyeliğe ve hizmetlere ilişkin koşulları da kabul ederek, bu koşullara uygun olarak hareket edeceğini taahhüt etmekte ve vereceği bilgilerin bu uygulamada yer alan hizmetlerin sunulmasında kullanılacağını beyan eder. 

YTM, mobil uygulama üzerinden sunacağı hizmetlerin kapsamını ve niteliğini belirlemekte tamamen serbest olup, hizmetlere ilişkin olarak yapacağı değişiklikleri YTM Mobil Uygulamasında yayınlaması ile yürürlüğe
koymuş sayılır. 

 1. Güvenlik
  YTM Mobil Uygulaması, sözleşmenin ihlal edilmesi, haksız fiil, ihmal ve benzeri sebepler sonucunda; uygulamada görülen işlemin kesintiye uğramasından, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, yapılan işlemin veya iletişimin gecikmesi, siber saldırı, bilgisayar virüsü, iletişim hataları, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak uygulama kayıtlarına girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda herhangi bir yükümlülük kabul etmez.

YTM Mobil Uygulaması gelişmiş güvenlik önlemleri alınarak hazırlanmıştır ve dünya genelinde ortaya çıkan teknolojik yeniliklere en kısa sürede ulaşarak, kendi alt yapısına uygulamaktadır. Ancak, herhangi bir web sitesinde veyahut mobil uygulama da bulunan güvenlik sistemi, kendisine yöneltilecek siber saldırılara veya uygulama vasıtasıyla tarafımıza ulaştırdığınızın bilgilerin istem dışında paylaşılmasına karşı hiçbir zaman %100 güvenli değildir. 

YTM Mobil Uygulamasının sunduğu hizmetlerden yararlanırken; veri tabanımızda yer alan ve tarafımıza iletişmiş olan bilgilere ilişkin yolsuzluk, herhangi bir izinsiz açıklama, meydana gelebilecek herhangi bir kasten saldırı, hata, gecikme ve arızaya dair veri kaybı veya ifşası ile ilgili risklerin varlığının bilginiz dahilinde olduğunu ve sadece sizin sorumluluğunuzda olduğunu kabul etmiş olursunuz. 

YTM Mobil Uygulaması, yukarıda izah edilen olağandışı durumlar, üyelik sözleşmesi ve Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlar ve kurallar haricinde, tarafımıza iletmiş olduğunuz ve iletilmiş olan hiçbir bilginizi izniniz dışında üçüncü kişilerle paylaşmaz. 

 1. Gizlilik
  YTM Mobil Uygulaması, bütün ayrıntıları bu hassasiyet ve özenle oluşturulmuştur. YTM Mobil Uygulaması’nı kullanan ÜYE’lerin ve yapılan işin güvenliği üzerinde önemli derecede hassasiyet göstermektedir. Kısacası, YTM Mobil Uygulaması için kişisel verilerinizin korunması ve gizli olarak kalması işbu YTM Mobil Uygulama ekibinin öncelikli görevidir.

YTM Mobil Uygulaması verdiği hizmetler gereği, iletişim bilgilerinizi, sağlık geçmişinizi, şu anki sağlık durumunuza ilişkin, özel hayat, ruhsal, psikolojik ve travma geçmişi gibi bilgileri sizden talep eder. YTM Mobil Uygulaması Mobil Uygulaması vasıtasıyla tarafımıza iletmiş olduğunuz bilgiler, üyelik sözleşmesinde belirtilen amaç ve kuralların dışında herhangi bir şekilde kullanılmayacak olup, Aydınlatma Metni’nde yer alan haller haricinde üçüncü kişiler ile de paylaşılmayacaktır. 

Kişisel verileriniz de dahil olmak üzere size ait bütün veriler, Aydınlatma Metni’nde yer alan haller hariç olmak üzere, YTM Mobil Uygulamasındaki üyeliğinizi iptal edene kadar güvenle sistemimizde saklanacaktır. 

 1. Cayma Hakkı
  2011/83/EU sayılı direktif kapsamında Avrupa Birliği’nde bir tüketici iseniz, YTM ile olan üyelik sözleşmenizi, sözleşmenin yürürlüğe girmesinden itibaren 14 gün içinde feshetme hakkına sahipsiniz. Bu madde uyarınca sözleşmeyi feshetme isteğinizi info@ytmdanismanlik.com adresine e-posta göndererek iletebilirsiniz.
 2. Mücbir Sebep
  YTM, hukuken mücbir sebep sayılan hallerde geç ifa etmekten veya ifa etmemekten dolayı sorumlu değildir. Bu ve benzeri durumlarda YTM açısından gecikme, ifa etmeme ya da temerrüt kabul edilmeyecek olup, herhangi bir tazminat yükümlülüğü de doğmayacaktır.
 3. Uygulanacak Hukuk ve Yetki
  İşbu YTM Mobil Uygulama Üyelik Sözleşmesi’nden doğacak ihtilaflar Türk Hukukuna tabii olup, söz konusu uyuşmazlıklara ilişkin İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İstanbul İcra Daireleri yetkilidir. YTM ’nin ve ÜYE’nin bulunduğu ülkede dava açma hakkı saklıdır.
 4. Yürürlük ve Kabul
  İşbu YTM Mobil Uygulama Üyelik Sözleşmesi YTM tarafından YTM Mobil Uygulamada ilan edildiği tarihte yürürlüğe girer. ÜYE’ler işbu Sözleşme hükümlerini YTM Mobil Uygulamaya kaydolup, kullanmaya başlamakla kabul etmiş olurlar. YTM istediği zaman işbu Sözleşme hükümlerinde değişiklik yapabilir. Değişiklikler YTM Mobil Uygulamada yayımlandığı tarihte yürürlüğe girmiş sayılır.

YTM DANIŞMANLIK TEKNOLOJİ VE TİCARET A.Ş.